C-aktiviteter

2017:o

Søndag d. 25. juni
sommertur til Esrum Sø

C-aktiviteter


Foreningens kontor giver oplysninger om alle arangementer:
Hanne Weng
Postboks 61, 2820 Gentofte
Tlf./fax: 39 90 22 09
Mandag-torsdag kl. 17.00-18.30
E-mail: kontoret@gentoftekonservative.dk
Benyt hovedindgangen, Bernstorffsvej 161, til arrangementer i Rådhusets kantine

KALENDER