Hans Toft
12.618 stemmer


Michael Fenger
451 stemmer


Christian Buje Tingleff
271 stemmer


Jesper Kamp Nielsen
144 stemmer


Pia Nyring
1.073 stemmer


Ulrik Borch
302 stemmer


Karen Riis Kjølbye
242 stemmer


Bente Frimodt-Møller
138 stemmer


Marianne Zangenberg
294 stemmer

Det nye hold konservative politikere på Gentofte Rådhus
Stemmeprocent i Gentofte Kommune blev 72,38 %.