Birgitte Dember
Formand for Den Konservative
Vælgerforening i Gentofte Kommune