C-INFO fra Folketinget:

GLOBALISERING OG FRIHANDEL
ER VIGTIGERE END NOGEN SINDE

24.2.2017

Af erhvervsminister Brian Mikkelsen

Vi har den seneste tid været vidne til begivenheder, som ingen af os forventede. Her tænker jeg særligt på den britiske beslutning om at forlade EU og valget af Donald Trump i USA.

Det er store og vigtige begivenheder, der giver anledning til fundamentale spørgsmål. For hvad vil konsekvenserne blive? Er det fx slut med globalisering og frihandel?

Globalisering og frihandel har reddet millioner af mennesker

Jeg tror, det er meget vigtigt, at vi holder tungen lige i munden, når vi forsøger at besvare disse spørgsmål. På det konkrete plan arbejder vi i regeringen målrettet på at forberede de kommende Brexit-forhandlinger, så vi sikrer en aftale mellem EU og Storbritannien, der er så gunstig som mulig for danske virksomheder og forbrugere.  I forhold til Trump må vi se, hvilke konkrete skridt USA vil tage, når det kommer til frihandel.

For det er som bekendt sådan, at amerikanske virksomheder og amerikansk økonomi generelt har haft gavn af at kunne handle med resten af verden. Men USA er også det tredjevigtigste marked for dansk eksport, og USA har stået som garant for den liberale verdensorden, der har været fundamentet for udviklingen i verdenshandelen. Så vi følger naturligvis udviklingen meget tæt fra dansk side.

Overordnet set er der ikke nogen tvivl om, at globalisering og frihandel har været enestående succeshistorier både globalt og i Danmark. På verdensplan er millioner af mennesker blevet løftet ud af fattigdom, og herhjemme skaber den fri handel velstand og velfærd til gavn for både virksomheder og forbrugere.

Gamle dages protektionisme må afvises

Samtidig må vi erkende, at anti-globalisterne har fået vind i sejlene. Den folkelige skepsis over for en åben og fri verdenshandel er udbredt. Det viser både afstemningen i Storbritannien og valget af Trump. Jeg tror, at meget af den stigende skepsis bunder i, at mange føler sig presset af større krav til uddannelse, digitalisering og konkurrence fra udenlandsk arbejdskraft og risikerer at tabe på globaliseringen.

Det er en af de helt store diskussioner, som regeringen derfor også har taget meget alvorligt i det nye regeringsgrundlag. Derfor vil vi i et partnerskab med blandt andet erhvervsliv og fagforeninger forsøge at ruste vores arbejdsstyrke, så vi bedre er i stand til at høste de nye muligheder for øget velstand, som globaliseringen skaber.

Vi står over for nogle store udfordringer, det er der ikke tvivl om.

Men vi må ikke forfalde til protektionisme og toldmure; det er forkerte løsninger. Tværtimod er det vigtigere end nogensinde, at vi står vagt om globalisering og frihandel. Jeg er overbevist om, at det er den bedste måde, hvorpå vi sikrer vores fremtidige velstand.