Kultur og bibliotek

Gentofte skal have sin egen, lokale kulturelle identitet - med plads til både traditionen og det nyskabende.

Kommunens borgere – det være sig børn eller voksne – skal tilbydes en bred vifte af kulturelle tilbud, og borgerne skal selv have mulighed for aktivt at udøve kultur.

Vi ønsker, at alle borger har adgang til kultur, der giver udsyn og indsigt, og som understøtter aktiv kreativ udfoldelse, oplevelse, almen dannelse og oplysning

Vi ønsker at, sikre kvalitet og udvikling af kulturudbuddet ved at opfange og reagere på de nye tendenser og muligheder

Vi ønsker at medvirke til, støtte og virke som katalysator for de mange private idéer og initiativer, der udspringer fra kommunens foreningsliv, enkeltpersoner eller grupper – inden for kunst, musik, teater, museer og andre aktiviteter.

Vi skal åbne dørene for nye muligheder og samarbejder, så kommunens kulturelle institutioner i endnu højere grad kan møde borgernes ønsker og behov

Vi ønsker, at borgernes engagement og kompetencer inddrages i udvikling af kulturelle aktiviteter og ved afholdelse af kulturelle arrangementer

Vi ønsker kulturen ud til alle børn i deres hverdag – i skoler, daginstitutioner og fritidsordninger, og børn skal møde en mangfoldighed af kunstarter og kulturindtryk.

Vi vil tilbyde børn gode kulturtilbud i deres fritid, herunder aktiviteter, som familien sammen kan deltage i. Børn skal via attraktive kulturtilbud kende kommunens store kulturinstitutioner

Vi ønsker en meget aktiv kulturpolitik for børn, hvor vi ønsker at l skabe rammerne med aktivt indspil fra kommunens institutioner, forældre og ikke mindst fra børnene selv.

Vi ønsker at de unge (12-20 år) skal opleve kulturtilbuddene som vedkommende og attraktive og understøttes i at udvikle egne kulturelle og kreative kompetencer.

Vi vil fortsat arbejde på at udvikle Bibliotek til både Bibliotek og Kulturhuse

Vi vil have det bedste bibliotek, som fortsat skal være service- og udviklingsorienteret, således at det også i fremtiden kan indtage en central rolle i kommunens kultur- og vidensformidling.

Vi ønsker at opretholde det høje udlån på biblioteker.