Et endnu bedre Gentofte

Udvikling, fornyelse og omstilling sker bedst gennem en positiv og konstruktiv dialog med dem, der bliver berørt af beslutningerne.

Resultaterne tæller!

Næsten halvdelen af landets kommuner har i de sidste par år taget kontakt til os for at høre om vores nyskabende måder at inddrage borgerne i Gentofte aktivt i kommunes udvikling, fornyelse og omstilling. I positiv og konstruktiv dialog med hundredvis af aktive borgere har vi formidlet et bredt samarbejde mellem borgere og kommunalbestyrelsen og skabt en lang række resultater, som har gjort Gentofte Kommune til en af landets mest attraktive kommuner at bo, leve og arbejde i.

Vi har skabt nye muligheder og plads til det, borgerne forventer i deres hverdag. For de allermindste med tryghed, leg og læring i deres dagtilbud. I skolen, hvor trivsel og faglighed er i centrum og blandt landets bedste. Et idræts- og fritidsliv, som i seneste undersøgelse er placeret med det næsthøjeste niveau i Danmark. Og en værdig hjælp til vore ældre, som bl.a. kendetegnes ved, at vi som den eneste kommune i landet har hjemmehjælp hver uge til ældre, som har behov for det.

Og det samtidig med, at vi i dag har landets laveste beskatning og landets laveste grundskyldspromille.

Vore borgere har en fuldt ud berettiget forventning om at møde Rådhuset som et åbent, overskueligt og moderne servicecenter – med et målbevidst, handlekraftigt og effektivt lederskab.

Vi er klar til nye fire år med et synligt, lyttende og handlekraftigt lederskab. Med fornyelser, moderniseringer og effektiviseringer. I dialog og samskabelse med borgerne og i bredt politisk samarbejde, hvor vi arbejder målrettet på at fastholde kommunens høje service – med en fortsat lav skat, lav grundskyld, høj effektivitet og lave administrationsomkostninger.

Hans Toft

Borgmester