Dagtilbud til børn

Gentofte kommune skal sikre de bedst mulige lærings- og udviklingsmuligheder for alle børn i kommunen.
 • Institutionerne kendetegnes af en bæredygtig struktur, hvor sammenlægninger og forpligtende samarbejder har sikret stærke faglige miljøer med rummelighed og god inklusion
 • Visionen “Børn forandrer verden – tryghed, leg og læring” sikrer, at børnene trives i en hverdag med leg og læring i gode fysiske miljøer.
 • Alle børn skal udfordres gennem lærende leg, og børnenes motoriske og sproglige udvikling vægtes højt.
 • ”Play and learn” – engelsk fra 3 års alderen og indførelse af en times motion om dagen er tiltag, der understøtter vores vision.
 • Alle børn og unge skal lære at håndtere en verden i forandring, men vi arbejder konstant med at minimere overgangene i det enkelte barns liv, så der skabes sammenhæng. Stort fokus på overgangen mellem børnehave og skole i et tæt samarbejde mellem pædagoger og lærere.
 • Vores læringsmiljøer er præget af fællesskab, anerkendelse, deltagelse og stærke relationer.
 • Vi forventer, at alle medarbejdere og ledere anvender og udvikler deres kompetencer
 • Digital platform: ”Kvalitet i børnehøjde – KIB” indført i alle institutioner for at sikre fokus på det enkelte barns læring og udvikling af sociale og personlige kompetencer.
 • Stort fokus på forældreindflydelse i opgaveudvalg om forældreansvar, forældresamarbejde og bæredygtig struktur.
 • Så langt er vi:
 • Visionen “Tryghed, Leg og Læring – Børn forandrer verden” danner fortsat retningen for børnenes udvikling i vores dagtilbud, med det formål at sikre læring gennem leg.
 • Alle legepladser i kommunen er blevet moderniseret
 • Indført sprogvurdering for 3 og 5-årige – “Fart på sproget”
 • Indført engelsk leg og læring allerede fra 3-års alderen
 • Indført 1 times motion for alle 0-18-årige. Herunder indført motorikscreeningskoncept: “Rend og hop”
 • Alle dagtilbud har “Fri for mobberi”.
 • Deltagelse i VIDA (Vidensbaseret indsats overfor udsatte børn i dagtilbud).
 • Digital platform: ”Kvalitet i børnehøjde” indført.
 • Samarbejdsaftaler med skoler – for at lette børnenes overgang fra børnehave til skole.
 • Etableret fremrykket indskrivning på nogle af kommunens skoler.
 • Frokostordning i alle dagtilbud.
 • Etableret mad- og måltidspolitik i alle institutioner
 • Børnegenvej – et digitalt kommunikationssystem.
 • Indført digital pladsanvisning.
 • Indført nyt tilsynskoncept.
 • Kompetenceudviklet medarbejderne – især med fokus på inklusion.300 pædagoger igennem uddannelse i social inklusion
 • Nytænkt dagplejen.
 • Indført bæredygtig struktur, hvilket betyder, at vi i dag har færre institutioner (50 i stedet for 71) som følge af færre børn og ønsket om større fleksibilitet og økonomisk robusthed for de enkelte institutioner
 • Styrket pædagognøglen til 70%- hvilket betyder højere faglighed i personalegruppen. Alle ledere har gennemført efteruddannelse.

Det vil vi:

 • Fortsætte kompetenceudvikling af alle vores medarbejdergrupper
 • Styrke, følge og evaluere indsatsområderne :1 times motion om dagen, engelsk for 3-9-årige og digitalisering.
 • Fortsat stærkt fokus på sundhed, motion og kost.
 • Bedre nyttiggørelse af netværksdannelserne imellem institutionerne, så der foregår en større viden deling.
 • Evaluere på den nye arbejdsform på området med involvering af forældre, pædagoger, ledere og forskere i forhold til ønsket om større forældreinvolvering.
 • Inddrage den nye lovgivning, der vedtages efteråret 2017 på daginstitutionsområdet med fokus på indsatserne deltidspladser og informationsportal, der giver forældrene større fleksibilitet og bedre indsigt i forskelle og ligheder på kommunens daginstitutioner.
 • Fortsat arbejde med ”Fri for mobberi” og børnenes brug af sociale medier.