Idræt og Fritid

Vi ønsker at levendegøre visionen for Idræt og bevægelsespolitikken ”Vi er fælles om at skabe bevægelsesglæde for alle. Sammen arbejder vi for et levende, ambitiøst og mangfoldigt idrætsliv i gode rammer”

Vi vægter et sundt og aktivt fritidsliv.

Der skal være let adgang til områder, der indbyder til bevægelse og målrettede idræts- og bevægelsestilbud for alle.

Alle borgere skal kunne tiltrækkes og fastholdes i at udøve idræt og motion, fordi det i høj grad påvirker borgernes sund hed og udviklingen af personlige og sociale kompetencer

Vi ønsker, at alle borger, uanset alder, skal have mulighed for at deltage aktivt i et varieret fritidsliv.

Vi ønsker, at foreninger og oplysningsforbund skal motiveres til at indgå i partnerskab om idræts- og motionstilbud til særlige målgrupper.

Vi skal etablere fleksible anlæg, som kan imødekomme behov for flere og skiftende sportsgrene i takt med tidens trends.

Vi ønsker, at udvikle talenter og eliteidræt i de lokalforankrede foreningsbaserede klubber. Der skal være fokus på at sikre den enkelte udøver gode muligheder således at både eliteidrætskarrierer og uddannelse kan følges.

Vi ønsker, at talentudviklingsmiljøerne i kommunens idrætsforeninger fortsat skal styrkes, og at antallet af elever, der benytter idrætsskoleordninger øges.

Vi ønsker, at alle børn og unge igennem bevægelse og motion skal udvikle deres sundhed, så de  fysisk og mentalt er klar dagligdagens udfordringer.

Vi ønsker, at alle – uanset alder – skal have adgang til at dyrke idræt og motion, og at flest mulige kan få opfyldt deres ønsker om en bestemt sportsgren.

Vi vil styrke klublivet i klubberne, da vi betragter dette som et værdifuldt samvær for voksne og børn/unge.

Vi vil tilskynde og hjælpe lokale initiativer med at etablere nye sportsgrene, således at det samlede udbud i kommunen bliver endnu mere alsidigt.

Vi vil fremme og støtte aktiviteter, som udøves uden for det organiserede foreningsliv.