Sundhed i Gentofte – Borgerrettet forebyggelse

Borgerrettet forebyggelse er rettet mod alle borgere og alle aldersgrupper, men sundhedsudfordringen er ikke ligeligt fordelt mellem aldersgrupperne.

Det er især de helt unge voksne (16-24 år) og borgere over 65 år, der har de største sundhedsudfordringer. De unge har topplaceringen blandt aldersgrupperne i forhold til usunde kostvaner, risikabel alkoholadfærd, daglig rygning og stress. Hos de ældre over 65 år er det især risikabel alkoholadfærd og mangel på motion, der er de største sundhedsudfordringer. De ældste borgere (80+ år) har den største udfordring i forhold til mental sundhed.

Sundhed i Gentofte ”Borgerrettet forebyggelse” har følgende vision ”Sammen skaber vi livskvalitet og flere gode leveår for borgerne i Gentofte kommune” og bygger på følgende seks principper:

 • Sundhed for alle
 • Ansvar for egen sundhed
 • Sunde valg skal være det lette valg
 • Fokus på mental sundhed
 • Lokalindragelse og partnerskaber
 • Udnyttelse af it og ny teknologi

 Det har vi nået:

 • Vi har sammen med borgere i et opgaveudvalg udarbejdet ”Sundhed i Gentofte – Borgerrettet Forebyggelse”, der giver de strategiske rammer for arbejdet 2017-2024
 • Aktivt medborgskab og sundhed”, et samarbejdsprojekt med Frivilligcenter Gentofte, med fokus på borgere +60 år og deres fysiske aktivitet, kost og mentale sundhed. Projektet er gennemført for i alt 225 borgere med meget flotte resultater og det videreføres nu i regi af frivillige i Frivilligcenter Gentofte (Hemmingway/ Karen Blixen Club).
 • De legende Mennesker”, et samarbejdsprojekt med Danmarks Teknologiske Universitet (DTU) om ældre og faldulykker med fokus på at styrke ældres balance, koordination og styrke. DTU har udviklet robotteknologiske interaktive fliser, som kan tilpasses de enkelte brugeres fysiske niveau. Fliserne er i brug på dagcentrene
 • Lev Let – uden diabetes”, et samarbejdsprojekt med Gentofte Hospitals Diabetologisk Forskningsenhed, hvor det undersøges hvor lidt motion, der skal til, for at forhindre at præ-diabetikere udvikler diabetes
 • En fortrolig voksenven”, et samarbejdsprojekt med Danmarks Pædagogiske Universitet/Aarhus universitet, der har undersøgt, hvad det vil sige at have en fortrolig voksenven
 • Gang i Gentofte” og “Vi cykler også til arbejde” for at fremme en mere aktiv dagligdag for ansatte i Gentofte Kommune.
 • Fokus på Sund Integration og Medborgerskab, målrettet nyankomne flygtninge
 • Vi har forestået en undersøgelse om ’Unges trivsel og brug af rusmidler i Gentofte, en undersøgelse blandt 15-25-årige bosat i Gentofte Kommune
 • Vi har undersøgt ryge- og rusmiddelvaner blandt unge på 9. og 10. klassetrin
 • Go Gentofte”, med det formål, at skabe fokus på bevægelse blandt medarbejdere i Gentofte Kommune
 • Udarbejdelse af en alkoholpolitik og en alkoholstrategi for kommunens medarbejdere
 • Test en el-cykel”, der gav en mulighed for at borgere, der normalt pendler i bil, kunne låne en elcykel i tre måneder
 • Grøn Strukturplan” med fokus på, hvordan sundhedsfremme kan tænkes ind i kommunens grønne struktur
 • Én times motion”, baseret på et ønske om, at alle skal bevæge sige 60 minutter om dagen.
 • Non-space to Fun-space” med det formål, at skabe oplevelsesbaserede aktiviteter, der kan motivere borgere til at udfolde sig som sunde og kreative medborgere
 • Mind Game”, med det formål at arbejde med de unges sundhed, trivsel og robusthed som midler til at hjælpe dem i gang med en uddannelse
 • Deltagelse i nationale kampagner fra Sundhedsstyrelsen om bl.a rygestop- og alkoholkampagner eller diverse bevægelseskampagner
 • Vi har implementert 11 forebyggelsespakker. Forebyggelsespakkerne er et vidensbaseret værktøj til kommunerne med faglige anbefalinger, der kan bidrage til at prioritere og kvalitetsudvikle det kommunale forebyggelsesarbejde

  

Det vil vi:

 • At flere borgere bevæger sig i fritiden og at alle skal bevæge sig mindst én time om dagen
 • At flere borgere spiser mere frugt, grønt og fisk
 • At færre borgere har et uhensigtsmæssigt forbrug af cigaretter og alkohol og andre rusmidler
 • At flere borgere har et godt selvvurderet helbred
 • Bevægelse hele livet”, et livstilsprojekt for prædiabetikere
 • Robuste seniorer med skarpe hjerner”, et program til fremme af mental sundhed for borgere over 55 år.
 • Gentofte i Bevægelse”, et projekt, der har til formål, at få forældre med små børn tilbage i idrætslivet samt at få seniorer over 60 år (med risiko for at udvikle livsstilssygdomme) aktiveret i en forening der kan tilbyde fodboldfitness eller lignende med en ugentlig træning.
 • Piger er mere cool uden røg”, der skal fokusere på piger mellem 13-19 år, da der er et stort forbrug af specielt cigaretter i denne gruppe.
 • Borgerrettet alkohol- og rusmiddelindsats” blandt voksne over 25 år. Der er tale om en rådgivende indsats rettet mod borgere, der søger viden om rusmiddelforbrug eller som selv har et stort eller et problematisk forbrug af alkohol.
 • Borgere med særlige sundhedsudfordringer”, der henvender sig til borgere tilknyttet socialpsykiatrisk tilbud samt til borgere med udviklingshæmning og borgere med lav indkomst, der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse (herunder borgere med anden etnisk baggrund end dansk). Yderligere vil medarbejdere, der arbejder med ovenstående grupper og frivillige samarbejdspartnere indgå. Projektet vil koncentrere sig om støtte til en sund og tilstrækkelig kost.
 • Forebyggelse af genindlæggelser for borgere med anden baggrund end dansk” idet den gruppe af borgere ofte har særlige sundhedsudfordringer og ikke på egen hånd formår, at fastholde eller vedligeholde den fysiske funktionalitet, de har opnået i et træningsforløb
 • Sunde fællesskaber – i dit lokalområde”, der er rettet mod børnefamilier, unge og borgere over 55 år. Formålet er at arbejde med sundhedsfremmende aktiviteter i tæt samarbejde med foreningslivet, kommune, region og handelsstanden
 • Boldspil for livet”. Træning, der appelerer til fællesskab og motion (målgruppe endnu ikke defineret)