Unge

Vi arbejder for at skabe sammenhæng, fremdrift og synlighed om den samlede unge indsats på tværs af Gentofte Kommune
 • Vi arbejder for at skabe sammenhæng, fremdrift og synlighed om den samlede unge indsats på tværs af Gentofte Kommune
 • Vi vil involvere de Unge i alt det der vedrører dem
 • Vi vil gennemføre ”En Ung Politik”, som  består af fem pejlemærker for et godt ungeliv, hvor alle unge trives og får den bedste start på uddannelse, arbejdsliv og et godt voksenliv.

Stå stærkt

Unge skal gives modet til at definere sig selv, udvikle egen identitet og egne ambitioner

Fri fremtid

Unge skal vejledes og inspireres til at træffe selvstændige valg om uddannelse og arbejdsliv og gøres bevidste om, at mål og drømme kan ændre sig undervejs

Forskellige sammen

Unge skal have mulighed for at være en del af rum melige fællesskaber, hvor den enkelte bliver set, hørt og respekteret

Alle i tale

Unge skal engageres i samarbejde baseret på tillid, ærlighed og tydelighed

Ingen alene                                                                                                                

Unge skal have nem adgang til vejledning og støtte, hvis liver bliver svært

 Så langt er vi:

 • Gentofte blev kåret til årets Unge kommunen blandt andet pga. en målrettet indsats for at engagere unge i demokratiet.
 • Mange Gentofte Unge har sammen med politikerne udarbejdet En Ung Politik
 • Alle i KUF området arbejde for at gennemføre de 5 pejlemærker og vi har øget ressourcer, som vi bruger på de unge.
 • Etableret det mobile Ungekontor, som besøger de Unge, der hvor de er (Bilen bruges også selv af de unge)
 • Etableret ungelounge på Teglgårdgrunden og Ungdomsskolen og Musikskolen.
 • Unge flygtninge hjælpes ind i kultur- og fritidsliv og Ungdomsskolen arbejder løbende med at udvikle nytilkomne borgeres sprog- og læringskompetencer.

 Det vil vi – fremtiden:

 • Vi vil endnu bedre imødekomme unges efterspørgsel af tilbud, baseret på deres egne ønsker og initiativer.
 • Vi vil sikre at de 12-15 årige får uformelle mødesteder med plads til hygge, samvær – muligvis på kultur institutioner..
 • Vi vil skabe flere tilbud om brugerstyrede kreative være- og værksteder for unge (svarende til modellen for Musikbunkeren.)
 • Udvikle tilbud til Unge, som har det svært og ønsker en uafhængig samtalepartner
 • Vi vil styrke kommunikationen af de mange Unge tilbud, som allerede eksisterer.
 • Vi vil udvikle samarbejdet om Åben Skole og Valgsfagsordningen, så indsatserne i højere grad imødekommer efterspørgslen på mere virkelighed i skolen
 • Vi vil arbejde videre med at designe og facilitere nye metoder for involvering af og samskabelse med unge.
 • Vi vil understøtte unges bevidste valg af uddannelse og arbejdsliv..
 • Vi vil have særlig fokus på at skabe muligheder for, at unge kan deltage i fællesskaber.
 • Vi vil understøtte nytilkomne flygtninges trivsel og integration ved at tilbyde dem mulig-heder for at blive en del af et udviklende og meningsfuldt kultur- og fritidstilbud.
 • Vi vil styrke unge flygtninges uddannelsesparathed